Нашите услуги
Търсене
Специални предложения
Рекламни брошури

1 000 бр. - Цена 130 лв. Пълноцветни офсет, ндивидуален дизайн, двустранни, размер: 21 х 10 см.

 

Проучване на пазара

 
 
Съгласувано с нашите клиенти ние провеждам квалитативни и квантитативни проучвания в различни сфери, като сe съобразяваме с всяко индивидуално изискване.
 
Услугите които предлагаме в тази област обхващат: Формулиране, планиране, конструиране, провеждане, анализ и интерпретация на различни методи и инструменти за проучване на пазара като фокус групи, анкети, интервюта (CAPI, CATI, CASI, EMS, WAPI & Paper/ Pencil Interviews).
 
Нашите услуги: Фокус групи, Анкети и Интервюта.