Нашите услуги
Търсене
Специални предложения
Online Shop

Цена: 450 лв. Електронен магазин. Въвеждане до 100 продукта, вграждане на панел за администратиране и система за разплащане.

 

Дизайн

 

 

Креативни идеи, иновативни продукти, нов дизайн.
 
Всичко това привлича вниманието, събужда интереса и поражда емоции. 
 
С тази цел работи нашия творческия екип, които разработва единствени по рода си продукти за българския и чуждестранни пазар. Независимо да ли желаете нов дизайн на Logo или за реклама, идеи за нова промоционна кампания или популяризацията на ваш продукт, ние сме надеждни партньори на които бихте могли да се доверите, както по отношение на планирането и концепцията така и по отношение на самата изработката. 
 
Свежи идеи и оригинален подходи, това са нашите силни страни.
 
Нашите услуги: Logo, Web & Print  - Дизайн