Нашите услуги
Търсене
Специални предложения
Рекламни брошури

1 000 бр. - Цена 130 лв. Пълноцветни офсет, ндивидуален дизайн, двустранни, размер: 21 х 10 см.

 

Рекламни брошури

 
         
 
 
Рекламни брошури
 

Размер: 21 х 10 см.

Пълноцветни офсет

Индивидуален дизайн

Двустранни

130 гр.

 

Брой:  1000     /   5 000    / 10 000
Цена: 130 лв. / 380 лв.   / 595 лв.
 
 

 

Рекламни брошури - A4
 

Размер: 21 х 29,7 см.

Пълноцветни офсет

Индивидуален дизайн

Двустранни

135 гр. 

 

Брой:  1000     /   5 000    / 10 000
Цена: 220 лв. / 585 лв. / 915 лв.