Нашите услуги
Търсене
Специални предложения
Уеб сайт

Дизайн съобразен със сферата на дейност - Цена 350 лв.

 

Реклама

 
Актуални проучвания показват, че само 30 % от рекламите, които излизат на пазара са наистина успешни. 30 – 40 % от рекламите успяват да възпроизведат само разходите по тяхната изработка, а около 30 % от рекламите представляват загуба за рекламодателите. 
 
Ето тук са от огромно значение добрите познания по отношение на психологията на потребителя. Ние имаме добри познания по отношение на основните процеси, които протичат, както съзнателно, така и автоматично, подсъзнателно и имат огромно значение при възприемането, обработката и възпроизвеждането на заложената в рекламата релевантна информация.
 
Ние разработваме индивидуални реклами, като се ползваме от актуалните научни изследвания в областта на психологията и икономиката. Така можем да гарантираме на нашите клиенти бързо и ефективно постигане на техните цели.
 
Ние Ви предлагаме комплексно рекламно обслужване по целия път от възникването на идеята, през създаването на подходяща стратегия, до прецизно изработения краен рекламен продукт.
 
 
Прочетете повече за нашите услуги: