Нашите услуги
Търсене
Специални предложения
Online Shop

Цена: 450 лв. Електронен магазин. Въвеждане до 100 продукта, вграждане на панел за администратиране и система за разплащане.

 

Маркетинг

 
За да сте конкурентно способни на пазара днес е нужно преди всичко ефективно и дългосрочно позициониране, както на вашите продукти и услуги, така и на вашата търговскa маркa. 
 
Ние помагаме в дефинирането и изграждането на маркетингови стратегии при: 
 
Основаване на нова фирма; 
Преструктуриране на сегашен бизнес; 
Разработка на нови стратегии или промяна на настоящите; 
Ново позициониране на пазара. 
 
Вие може да ни се доверите както при концепцията и планирането така и при реализацията на всички нужни процеси. С помощта на научно признати методи и стратегии гарантирам оптимални резултати.
 
Нашите услуги: Концепция, Продуктова политика, Промоции и Дистрибуция.