Нашите услуги
Търсене
Специални предложения
Уеб сайт

Дизайн съобразен със сферата на дейност - Цена 350 лв.

 

Плакати

 

 

      

 

 

 

Плакати
 

Размер: 70 х 50 см.

Пълноцветни офсет

Индивидуален дизайн

90 гр.

 

Брой:   500       /    1 000    
Цена: 280 лв. /  380 лв.