Нашите услуги
Търсене
Специални предложения
Online Shop

Цена: 450 лв. Електронен магазин. Въвеждане до 100 продукта, вграждане на панел за администратиране и система за разплащане.

 

Медийна реклама

 

Рекламата в печатните и електронни медии е един от най-мощните инструменти за въздействие. Различните форми са подходящи да популяризиране на марката или фирмата, както и за конкретни промоции. Ние Ви предлага цялостна реализация на Вашата медийна реклама – планиране и осигуряване на площи и време, изработка на карета и клипове, публикуване и излъчване на всички видове рекламни форми. Гарантираме Ви последващ контрол, анализ и отчет. 

 
Публикуване на реклама в печатните медии 
Можете да използвате нашите контакти и отстъпките, които получаваме като рекламна агенция, при реклама в: 
 
Национални вестници (Труд, 24 часа, Седмичен труд, 168 часа) 
Регионални вестници (Новинар Юг, Нов Живот, 24 часа Стара Загора) 
Списания (Блясък, Обзавеждане в цени, Домът, Строители, Ютилитис)
Рекламни вестници (Kaufland, Metro, Обяви, Хасковска Марица) 
 
Изработване на рекламни карета и страници 
За проектирането и художественото оформление на вашите рекламни карета може да разчитате на нашия екипа от графични дизайнери. Ние ще Ви предложим дизайн на графични елементи, векторизация на фирмено лого, сканиране и обработка на снимки, фотографиране и налична фототека. 
 
Вложки 
Вложките са друга форма за реклама в печатните издания. Вашите рекламни брошури или листовки, вложени в периодични издания, подходящи за конкретните цели. 
 
Пъблик рилейшънс материали (PR) 
Ние ще Ви предложим подходящи периодични издания, за да публикуваме PR материал за постигане на желания рекламен ефект върху аудиторията. 
 
Радио реклама 
Радиото е медия, достъпна до почти всички хора по всяко време. Почти всеки слуша радио ежедневно. То е навсякъде в офиса, дома, колата, дори и в магазина. Многообразието от радиопрограми, насочени към различна част от обществото, Ви позволява да изберете тези програми, които обхващат Вашата целева група от потребители. Така че, рекламодателите са съвсем близо до потенциалните си клиенти. 
Нашите специалисти ще се ангажират да изготвят за Вас радио-рекламна кампания, аудио спотове с различна дължина или други PR форми на радио реклама, като интервюта, репортажи, радио-игри с награди или спонсориране на програми. 
 
Телевизионна реклама 
Предимствата на телевизионната реклама са масовата аудитория, богатата гама от форми на тв-реклама и разнообразните творчески решения за обединяване на картина, звук и движение за визуализация на продукта. Атрактивните телевизионни реклами могат успешно да подобрят имиджа на вашия бизнес.