Нашите услуги
Търсене
Специални предложения
Рекламни брошури

1 000 бр. - Цена 130 лв. Пълноцветни офсет, ндивидуален дизайн, двустранни, размер: 21 х 10 см.

 

Мениджър „Маркетинг и Реклама”

 
 
ОТГОВОРНОСТИ
 
Да:
• Координира, организира и управлява цялостната дейност на отдела;
• Разработва и предлага за одобрение търговска и маркетингова стратегии, планове за продажби и развитие, бюджети и отчети за дейността си;
• Преговаря и сключва договори с клиенти и партньори;
• Поддържа контакт с настоящи клиенти и идентифицира нови с цел разширяване на пазарното присъствие на компанията;
• Следи и анализира маркетинговата информация за пазари и прави предложения за развитие на нови продукти;
• Осъществява мониторинг на дейността на отдела и отговаря за добрия имидж на предприятието.
• Изпълнява и други конкретно възложени задачи, пряко свързани със заеманата позиция.
 
ИЗИСКВАНИЯ:
 
• Отлична компютърна грамотност, в това число:
• Владеене на английски език;
• Втори чужд език – предимство;
• Приложни и теоретични знания в областта на маркетинговите комуникации и маркетинговите изследвания;
• Отлична комуникативност, умения за изграждане на делови контакти и търговски усет;
• Социална компетентност и опит в мотивирането и ръководенето на екип;
• Новаторско и съзидателно мислене;
• Организаторски способности и умения за бърз анализ на ситуациите, с оглед предлагане на ефективни решения;
• Възможност за започване на работа в най-кратък срок.
 
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
 
• Атрактивно месечно възнаграждение;
• Бонуси, според постигнатите резултати;
 
Ако сте готови да приемете предизвикателството, моля изпратете CV и мотивационно писмо на e-maiл: info@emotivation.bg