Нашите услуги
Търсене
Специални предложения
Визитни картички

1 000 бр. - Цена 80 лв. Пълноцветни офсет, ндивидуален дизайн, UV лак, размер: 9 х 5 см., двустранни.

 

Online Shop

 

 
             
 
 
 
 
 
Online Shop
 
Електронен магазин
Индивидуален дизайн
Въвеждане до 100 продукта
Вграждане на графични изображения
Вграждане на текст
Вграждане на панел за администратиране
Вграждане на система за разплащане
Вграждане на брояч за посещения на сайта
Регистрация в Google
 
Цена: 450 лв.

 

 

 

Online Shop - Pro
 
Електронен магазин
Индивидуален дизайн съобразен
със сферата на дейност
Въвеждане продукти без ограничение
Вграждане на графични изображения
Вграждане на текст
Вграждане на панел за администратиране
Вграждане на система за разплащане
Вграждане на брояч за посещения на сайта
Регистрация в Google
 
Цена: 900 лв.