Нашите услуги
Търсене
Специални предложения
Уеб сайт

Дизайн съобразен със сферата на дейност - Цена 350 лв.

 

Уеб сайт

 
                   
 
 
 
Уеб сайт - Стандарт
 
Индивидуале дизайн
Създаване до 5 страници
Вграждане на графични изображения
Вграждане на текст
Вграждане на брояч за посещения 
Вграждане на Google Карта
Регистрация в Google
 
Цена: 350 лв.
 
 
 
 
Уеб сайт - Про
 
Дизайн съобразен със сферата на дейност
Създаване до 20 страници на няколко езика
Вграждане на музикален фон към сайта
Вграждане на допълнителни модули
Вграждане на неограничен брой снимки и текст 
Вграждане на графични изображения в анимирана галерия
Вграждане на брояч за посещения 
Вграждане на Google Карта
Регистрация в Google

Цена: 900 лв.    
 
 
 
 
          Flash сайт
 
Дизайн съобразен със сферата на дейност
Създаване до 20 страници 
Вграждане на музикален фон към сайта
Вграждане на допълнителни модули
Вграждане на снимки и текст 
Вграждане на графични изображения в анимирана галерия
Вграждане на брояч за посещения 
Регистрация в Google

Цена: 1200 лв.